Asbestdaken verboden in 2024 - Subsidieregeling per 01-01-2016

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Het verbod beschermt mens en milieu tegen gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Het verbod geldt dus niet voor materiaal onder de dakbedekking, bijvoorbeeld dakbeschot of isolatiemateriaal.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er is hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling gekomen, waarmee zowel bedrijven als particulieren € 4,50 per m2 subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op www.rvo.nl.

 

 

Ontwikkeld door SchröderIT.